MERCEDES CITAN 111 CDI STATIONWAGEN (RIJBEWIJS B)

img1428.JPG

PERSONENWAGEN 5 DEURS 5 ZITPLAATSEN

Periode Huurprijsincl. Km inbegrepen Per extra km
1 dag 67,00 € 200 0,2 €
weekend 134,00 € 400 0,2 €
5 dagen 290,00 € 1200 0,2 €
1 week385,00 € 1500 0,2 €
2 weken672,00 € 3000 0,2 €
1 maand 960,00 € 5000 0,2 €
img1434.JPG
img2176.JPG
img2177.JPG
img2178.JPG
img2182.JPG
img2184.JPG
img2185.JPG

EXTRA OPTIES

Sneeuwkettingen 35,00 €/per 7 dagen verhuur
Skibox 50,00 €/per 7 dagen verhuur
Fietsenhouder 1 tot 14 fietsen 5,00 €/dag per fiets
7.50 € /weekend per fiets
17.50 € / week per fiets
Navigatie 15 €/dag
Transpalet 10 €/dag

VERHUUR KORTE TERMIJN - PRAKTISCHE AFSPRAKEN

De bestuurder van de huurwagen moet minstens 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, voorlopige rijbewijzen zijn dus uitgesloten. Bovendien moet de bestuurder minstens 23 jaar oud zijn.

Brandstof is niet in de huurprijs inbegrepen. De wagens worden steeds met volle tank geleverd dus ook terug gebracht. Er mag niet gerookt worden in de wagens.

Schade (bv. brandvlekken) veroorzaakt door sigaren of sigaretten in het interieur van de wagen zijn niet gedekt door de verzekering en valt volledig ten laste van de huurder. Voor geurhinder zal een schadevergoeding geëist worden.

Een ongeval moet steeds binnen de 24 uur schriftelijk gemeld worden bij AUTO’S VEREECKE BVBA.

Personenwagens worden minimum per dag gehuurd, bestelwagens zijn eventueel per halve dag te huur. Offertes voor langere periodes en extra kilometers worden best aangevraagd.

Opkuis: U ontvangt uw huurwagen in zindelijke staat, gelieve deze ook zo terug te brengen.

DIEREN: Interieurreinigingen tengevolge van dieren in de wagen (geur,haar…) zijn duur en volledig ten laste van de huurder.

VOORWAARDEN EN PRIVACY STATEMENT

Inleiding
Auto’s Vereecke bvba hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Auto’s Vereecke bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
Als Auto’s Vereecke bvba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Auto’s Vereecke bvba, gevestigd aan Bellemstraat 34 9880 Aalter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.autosvereecke.be
Bellemstraat 34 9880
 Aalter
09/375.14.14
Katrien Vanderlinden is de Functionaris Gegevensbescherming van Auto’s vereecke.
Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Auto's Vereecke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Auto's Vereecke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Auto's Vereecke verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Auto's Vereecke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Auto's Vereecke) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Auto's Vereecke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Auto's vereecke deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Auto's Vereecke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven:
Xpower NV, Toleindestraat 7/0101, 9080 Beervelde
Exact België, Koningin Astridlaan 166, 1780 Wemmel

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Auto's Vereecke gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Auto's Vereecke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en paspoortnummer . Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Auto's Vereecke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Auto's Vereecke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

OPENINGSUREN

WERKPLAATS

ma van 9:00 tot 12:00, 13:00 tot 16:00
di-vrij van 8:00 tot 12:00, 13:00 tot 17:00

TOONZAAL

VERKOOP KAN, GEZIEN DE HUIDIGE
COVID-MAATREGELINGEN,
ENKEL OP AFSPRAAK

AUTOWAS

ma van 9:00 tot 18:00 (winter)/ 19:00 (zomer)
di- vrij van 8:00 tot 18:00 (winter)/ 19:00 (zomer)
zat van 9:00 tot 18:00
zon van 9:00 tot 13:00

Bellemstraat 34
B-9880 AALTER
T: +32(0)9 375 14 14
M: +32(0)475 41 10 27
info [@] autosvereecke.be